Evaluatie concessie openbaar vervoer en Haltetaxi in de Provincie Zeeland

Panteia en OVNetwerk evalueerden in opdracht van de Provincie Zeeland de busconcessie en de Haltetaxi, welke onderdeel vormen van het beleidsplan openbaar vervoer ‘Nieuwe lijnen’.

De budgetten voor mobiliteit staan de laatste jaren onder druk. Voor provincies is openbaar vervoer een belangrijke pijler van het mobiliteitsbeleid. Er is verandering in beleid nodig om de concessie voor openbaar vervoer uit te voeren met de beschikbare middelen. De Provincie Zeeland hanteert sinds 2013 het nieuw beleidsplan openbaar vervoer ‘Nieuwe lijnen’. Met dit beleid streven zij naar een optimale aansluiting op de vraag naar openbaar vervoer van diverse reizigersgroepen. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:
  • Vraaggericht: de vraag is de basis voor het aanbod, zowel in relatie tot de benodigde kwantiteiten als in relatie met de gewenste kwaliteiten;
  • Verbindend: trein, bus en fietsvoetveer bieden snelle en directe verbindingen op relevante verbindingen binnen Zeeland en tussen Zeeland en de aangrenzende regio’s;
  • Maatschappelijk: Voor mensen zonder eigen vervoer biedt het openbaar vervoer een volwaardige basismogelijkheid om maatschappelijk te participeren.
Tevens wordt er een mobiliteitsgarantie geboden voor die plekken en momenten waarop het vaste busnet (het netwerk met een dienstregeling) vanwege de beperkte vraag niet langer geboden kan worden. Deze mobiliteitsgarantie wordt geboden in de vorm van de Haltetaxi.

De evaluatie op de busconcessie en de Haltetaxi heeft betrekking op de volgende aspecten:

  • De vraag te beantwoorden of met het huidige aanbod de beleidsdoelen uit ‘Nieuwe lijnen’ gerealiseerd worden.
  • Concrete aanbevelingen aan te leveren voor de in 2017 op te stellen dienstregeling van 2018.
  • Relevante stakeholders te consulteren en af te stemmen met de vervoerder Connexxion.
Belangrijkste bevinding uit het onderzoek is dat de doelstellingen uit het provinciaal beleid zijn gerealiseerd. Er zijn verbeteringen aan te brengen in de optimalisatie van het reguliere openbaar vervoer en verdere integratie tussen het regulier openbaar vervoer en Haltetaxi, waarvoor er een aantal concrete aanbevelingen zijn gedaan. Eveneens zijn er een aantal verbeteringen mogelijk in het concept Haltetaxi, om ervoor te zorgen dat deze mobiliteitsgarantie ook daadwerkelijk gebruikt worden door diegene die in hun mobiliteitsbehoefte hiervan afhankelijk zijn.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00