Evaluatie Convenant registratie niet-ingezetenen

De Wet basisregistratie personen die sinds 6 januari 2014 van kracht is, maakt het mogelijk dat gegevens van niet-ingezetenen centraal en op dezelfde manier worden vastgelegd. Iemand kan zich als niet-ingezetene inschrijven bij een zogenaamde inschrijfvoorziening.

Deze zijn gevestigd bij de afdeling burgerzaken van 18 gemeenten. De 18 RNI-loketgemeenten hebben ieder een convenant afgesloten met de minister van BZK. Panteia evalueerde de ervaringen met de uitvoering van het convenant in opdracht van de RvIG.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00