Evaluatie samenwerking in de RHC’s

In opdracht van het ministerie van OCW voerde Panteia een evaluatie uit naar de samenwerking in de RHC’s (de 12 Regionaal Historische Centra). In de begeleidingscommissie waren naast OCW, ook het Nationaal Archief, IPO en VNG vertegenwoordigd.

Onderwerpen die in de evaluatie van de samenwerking aan bod kwamen waren de ontwikkeling van de deelname aan de RHC’s sinds het Bestuursakkoord, aansluiting bij ontwikkelingen op het gebied van e-overheid, ambities met betrekking tot digitale ontwikkeling of publieksactiviteiten, beoordeling van de samenwerking, aansturing en efficiencyvoordelen, toegankelijkheid van de collectie en de dienstverlening en mogelijkheden ter verbetering op elk van deze thema’s.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00