Evaluatie Social Impact Bond 'Werk na Detentie'

Wanneer iemand zijn vrijheidsstraf heeft uitgezeten, is het van groot belang dat de betrokkene uit de criminaliteit blijft. Er bestaat daarom structureel aandacht voor de preventie van terugval. Zo zijn er verschillende organisaties en programma’s die gedetineerden na hun straf ondersteunen en op weg helpen. Terugval wordt verder periodiek gemonitord met de recidivemonitor.

 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, ABN AMRO, Start Foundation en Oranje Fonds zijn in 2016 een innovatieve samenwerking gestart om ex-gedetineerden aan het werk te helpen en zo recidive te verlagen. Hierbij wordt een innovatief financieringsinstrument ingezet: een Social Impact Bond (SIB). In de SIB ‘Werk na Detentie’ worden in een periode van 2,5 jaar ruim 100 ex-gedetineerden naar werk of een opleiding begeleid. Ze krijgen hierbij hulp en intensieve begeleiding bij wonen, schulden en zorg. Het gaat om gevangenen met een straf van maximaal 12 maanden. Start Foundation, ABN AMRO en Oranje Fonds leveren de voorfinanciering voor dit project: 1,2 miljoen euro. Een belangrijke ambitie van dit project is dat het aantal deelnemers met betaald werk 40 procentpunt hoger is dan in een vergelijkbare controlegroep. Een andere ambitie is dat de recidive met 10% wordt verminderd. De mate waarin deze ambities gerealiseerd worden, bepaalt de mate waarin het ministerie van V&J de investeerders terugbetaalt. Dit maakt een goede en objectieve evaluatie extra belangrijk.

Panteia en WODC voeren de evaluatie van dit project uit. Panteia gebruikt CBS data over ontvangen lonen en uitkeringen van alle deelnemers aan het project, om de arbeidsdeelname en het gebruik van uitkeringen door alle deelnemers te bepalen. Voor een goede evaluatie moet een vergelijking met een controlegroep gemaakt worden: alleen dan kan bepaald worden of de arbeidsdeelname van de deelnemers verbeterd dankzij het project. Om dit mogelijk te maken zal het WODC een controlegroep samenstellen van ruim 100 ex-gedetineerden die niet aan het project meedoen. Panteia kan vervolgens de arbeidsdeelname en het gebruik van uitkeringen door de leden van de controlegroep bepalen en vergelijken met die van de deelnemers van het project. Aan het einde van het traject (2021) zal tot slot de mate van recidive van alle deelnemers worden bepaald.

 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00