Evaluatie Social Return Inkoop Aanbestedingen

De gemeente Zoetermeer wil met het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid duurzaam inkopen, de kansen voor lokale ondernemers vergroten en MVO door ondernemers bevorderen onder meer door de verplichting om, in geval van werken en diensten, minimaal 5% van de aanneemsom in te zetten voor activiteiten gericht op de re-integratie van werkzoekenden, het beschikbaar stellen van stageplekken en/of leerlingplaatsen (ook wel genoemd Social Return On Investment).

De gemeenteraad heeft in een motie aan het college gevraagd om een Evaluatie van Social Return van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Panteia heeft de evaluatie van SROI in de gemeente Zoetermeer uitgevoerd, waarin opgenomen: • De werking / opbrengst van Social Return in 2013, 2014 en 2015. • Informatie over kwaliteit van Social Return na het winnen van een aanbestedingstraject. • Informatie over de wijze waarop de gemeente invulling handhaaft.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00