Evaluatie subsidieregeling Oorlogsgravenstichting

De Oorlogsgravenstichting is verantwoordelijk voor de aanleg en het in stand houden van oorlogsgraven in binnen- en buitenland. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken geeft daarvoor een jaarlijkse subsidie via de subsidieregeling oorlogsgravenstichting. Panteia is gevraagd om de subsidieregeling te evalueren voor de jaren 2014 en 2015. In de evaluatie stond de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van taken die de Oorlogsgravenstichting volgens de subsidieregeling heeft centraal.

Voor het onderzoek is desk research uitgevoerd en hebben interviews plaatsgevonden met medewerkers van de Oorlogsgravenstichting zelf, de Raad van Toezicht en een tiental stakeholders.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00