Evaluatie toelatingsprocedure buitenlandse artsen

Artsen uit het buitenland moeten, als zij in Nederland hun beroep willen uitoefenen, een toelatingsprocedure doorlopen om vast te stellen of ze voldoen aan de Nederlandse kwaliteitseisen. Capabele artsen uit het buitenland zouden hierbij geen onnodige barrières moeten ondervinden. Panteia onderzocht daarom voor het ministerie van VWS of er onnodige barrières zijn in de toelatingsprocedure voor artsen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ook werd gekeken naar praktische oplossingen voor eventuele knelpunten. Het onderzoek richtte zich hierbij op het uitvoeringsproces van de procedure en niet op de inhoudelijke vereisten die worden gesteld.

Door informatie uit bestandanalyse, interviews met betrokkenen bij de uitvoering en interviews met buitenlandse artsen die een aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid hebben gedaan, is veel inzicht verkregen in de Nederlandse procedure en de wijze waarop deze wordt ervaren door de doelgroep. Tevens is gekeken naar de wijze waarop de procedure in enkele andere landen is vormgegeven.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00