Evaluatie van het EFSI investeringsfonds

Panteia en GDCC helpen de Europese Investeringsbank bij de evaluatie van het EFSI investeringsfonds. Een belangrijk onderdeel hierbij is het vaststellen van de additionaliteit van het fonds: in hoeverre konden bedrijven investeringen niet doen zonder de financiering van het fonds?

 

In 2015 heeft de Europese Commissie een nieuw investeringsfonds in het leven geroepen. Dit Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) moet uiteindelijk leiden tot extra investeringen voor meer dan 300 miljard Euro, in infrastructuur, duurzaamheid en het midden- en kleinbedrijf. Het fonds wordt beheerd door de Europese Investeringsbank (EIB).

De EIB is momenteel bezig met een evaluatie van dit investeringsfonds. Het doel van deze evaluatie is om de relevantie, effectiviteit en efficiency van de EFSI te bepalen. Een belangrijk aspect van de effectiviteit is de mate van additionaliteit van het fonds. Het uitgangspunt hierbij is dat financiering door de EFSI additioneel is, als een bedrijf zonder die financiering de investering niet (op dezelfde schaal en in dezelfde periode) had kunnen doen.

Panteia heeft, samen met GDCC, de EIB geholpen om de additionaliteit van de EFSI financieringen in kaart te brengen. De financieringen van de EFSI worden via twee raamwerken georganiseerd: het raamwerk voor grote infrastructurele en innovatieprojecten (de Infrastructure and Innovation Window) en het raamwerk gericht op kleine en middelgrote bedrijven (het SME window). Om informatie te krijgen over de grote infrastructurele en innovatieprojecten heeft GDCC een enquête gehouden onder alle 140 bedrijven uit de EU die hiervoor EFSI financiering hebben gekregen. Het gaat hierbij om financieringen van meer dan € 100 mln. per project. Deze resultaten zijn gecombineerd met de resultaten van een eerdere enquête die de EIB zelf onder kleine en middelgrote bedrijven heeft gehouden. Vervolgens heeft Panteia, in nauwe samenwerking met de EIB, een methode ontwikkeld en gebruikt om de additionaliteit van afzonderlijke leningen te bepalen.

De EIB zal de uitkomsten van deze analyse gebruiken voor de evaluatie van de EFSI. De resultaten van deze evaluatie worden naar verwachting in de zomer van 2018 door de EIB naar de Europese Commissie en het Europees Parlement gestuurd.

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00