Evaluatie Werkgroep Infectie Preventie (WIP)

Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP) houdt zich bezig met het maken van landelijke richtlijnen op het gebied van infectiepreventie voor de gezondheidszorg (voornamelijk tweedelijns). De richtlijnen worden opgesteld en gebruikt door onder andere deskundigen infectiepreventie en artsen-microbioloog. Doel is met de richtlijnen een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de infectiepreventie in de Nederlandse gezondheidszorg en daarmee aan de veiligheid van patiƫnten en zorgverleners.

De financiering van de WIP is afkomstig uit het subsidieprogramma van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, dat in opdracht van de directie Publieke Gezondheid van het ministerie van VWS wordt uitgevoerd, en zich richt op de preventie en bestrijding van infectieziekten en de verbetering van de seksuele gezondheid. Panteia bracht op basis van deskresearch, interviews met betrokkenen en stakeholders de effectiviteit en efficiƫntie van de WIP in beeld.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00