Ex-ante kapitaalmarktanalyse Noordvleugel

Om de doelstellingen van het Operationeel Programma Kansen voor West II ten uitvoer te brengen, overweegt de Noordvleugel, bestaande uit de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, als partners in het Kansen voor West programma samen met de Management autoriteit de mogelijkheid te creëren een revolverend financieringsinstrumentarium op te zetten voor innovatiefinanciering voor het MKB in de RIS-3 sectoren in de Noordvleugel.

Toenemende (internationale) concurrentie, vergrijzing en ruimtegebrek nopen tot activiteiten met een hogere toegevoegde waarde. Die activiteiten vereisen een hoog innovatievermogen en een daarbij aangesloten arbeidspotentieel. Als dat arbeidspotentieel niet meegroeit dreigt Noordvleugel in te boeten aan concurrentiekracht en aantrekkelijkheid als vestigingsplaats.

Deze ex-ante evaluatie heeft ten doel de inzet van EFRO-middelen voor zogenoemde “Financial Instruments” (FI) vooraf te toetsen, conform Verordening EU/1303/2013 artikel 37 lid 2. Daarmee worden  belangrijke vragen beantwoord met betrekking tot legitimiteit, effectiviteit en efficiëntie van de inzet van een dergelijk instrumentarium. Beantwoorden van deze vragen is een randvoorwaarde alvorens EFRO middelen eventueel gealloceerd kunnen worden aan het “FI”.

Deze ex-ante evaluatie volgt een door de Europese Commissie opgestelde methodologie: 'Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period'. De scope van deze ex-ante evaluatie beperkt zich tot het eerste deel van de in de ex-ante richtlijnen opgenomen vereisten, te weten de ‘Market assessment’. Deze vormt de basis voor een uitgewerkt voorstel voor een financieel instrument, op te stellen door de aanvrager.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00