Feitelijke en gepercipieerde regeldruk in de kinderopvang

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht Panteia de regeldruk in de kinderopvang.

Van zowel de kinderopvanghouders, de medewerkers als de ouders werd in beeld gebracht welke investeringen in tijd en geld de regels vergen en welke regels als bijzonder hinderlijk ervaren worden. Dit naar dagopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Bij het berekenen van de feitelijke regeldruk is een onderscheid gemaakt tussen administratieve lasten, inhoudelijke nalevingskosten en toezichtslasten. De regels die voor de meeste kosten zorgen, zijn niet altijd de regels waaraan men zich het meeste stoort. Van alle regels in de kinderopvang is gevraagd welke tot de meeste irritatie leidden.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00