Gesteund bij de start

Goede begeleiding van startende docenten leidt tot minder uitval en versnelling van de professionalisering. Dat is de conclusie uit onderzoek naar het primair –en voortgezet onderwijs. Startende mbo-docenten zijn veelal zij-instromers en kunnen via verschillende opleidingsroutes docent worden. De MBO Raad vroeg Panteia daarom: Wat zijn de cruciale factoren en effectieve aanpakken die de professionalisering van startende mbo-docenten stimuleren en de uitval onder startende mbo-docenten voorkomen?

In de aanpak heeft Panteia gekeken naar de mogelijke cruciale factoren en effectieve aanpakken voor zowel de professionalisering als het voorkomen van uitval die op verschillende niveaus spelen. Op basis van (statistische) analyses naar de online enquêtes en diepte-interviews die zowel met HR-directeuren als met startende mbo-docenten zijn gehouden, zijn op drie niveaus (school, team en docent) cruciale factoren gevonden. In beginsel gaat het erom dat de startende mbo-docent plezier heeft in zijn werk, zich zelfverzekerd en ‘welkom’ voelt op zijn of haar werk. Op teamniveau is het belangrijk een veilige omgeving te creëren, een team waarbinnen de starter fouten durft te maken, waar collega’s en de leidinggevenden behulpzaam zijn en de starter stimuleren in zijn of haar professionele ontwikkeling. Begeleidingsprogramma’s die op schoolniveau worden aangeboden zijn het effectiefst als ze zijn afgestemd op de behoefte van de starter. Hierbij is het belangrijk dat in het programma aandacht is voor de praktische ondersteuning van starters. Vervolgens maakt het wel uit wat voor instrumenten er in het programma worden aangeboden. In totaal zijn er voor zeven instrumenten positieve effecten gevonden. Wat  opvalt is dat deze instrumenten veelal gericht zijn op persoonlijke begeleiding van een directe collega.

Bekijk de Factsheet Gesteund bij de start

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00