HR-monitor Waterschappen

Elke twee jaar onderzoekt Panteia in opdracht van het A&O-fonds Waterschappen de ontwikkelingen in diverse HR-thema’s die spelen binnen waterschapsorganisaties. De resultaten worden verwerkt in de HR-monitor.

De HR-monitor bevat gegevens over de volgende onderwerpen:
  • Personele omvang
  • Mobiliteit
  • Flexibele schil
  • Beloning
  • Personeelsbestand
  • Gezond en veilig werken
De gegevens in de monitor bieden input aan sociale partners voor de cao-onderhandelingen en de ontwikkeling en evaluatie van sectoraal beleid. Daarnaast biedt het individuele organisaties zicht op hun HR-prestaties afgezet tegen de sector als totaal en geeft het een impuls voor de verdere HR-beleidsontwikkeling.

Panteia is sinds 2005 uitvoerder van de HR-monitor en de monitor is inmiddels zevenmaal verschenen (2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014 en 2016). Dit jaar bestaat de HR-monitor voor het eerst uit zowel een rapport als een digitaal dashboard. In het rapport zijn alle resultaten op sectorniveau opgenomen. In het besloten dashboard zijn voor een groot aantal kernvragen alle resultaten opgenomen per organisatie. Dit dashboard is alleen toegankelijk voor deelnemende organisaties voor benchmarkdoeleinden.

Bekijk het rapport en het dashboard op http://hrm.aenowaterschappen.nl/nl/thema/HR-monitor.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00