Impact analyse verkorting van de overbrengingstermijn in de archiefsector

Het rapport 'Impact verkorting overbrengingstermijn' is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Op 8 juni 2016 diende Gert Jan Segers met zes andere Tweede Kamerleden een motie in waarmee hij de regering verzocht de Archiefwet aan te passen aan de digitale ontwikkelingen en eisen van transparantie. In het bijzonder stelden de indieners van de motie voor de overbrengingstermijn substantieel te verkorten. Deze termijn is op dit moment 20 jaar, wat inhoudt dat overheden na twintig jaar hun te bewaren archiefbescheiden moeten overbrengen naar een archiefbewaarplaats.

Panteia heeft samen met onderzoeksbureaus Kwink en Rebel onderzocht welke impact een substantiële verkorting van de overbrengingstermijn heeft. Onderzocht is in hoeverre het de toegankelijkheid en transparantie bevordert en welke maatregelen overheden – waaronder archiefbewaarplaatsen – zullen moeten nemen om een kortere termijn te kunnen naleven.

De impactanalyse aanpassing archiefwet is hieronder te downloaden.

Lees ook het artikel op Binnenlands Bestuur: VNG positief over versnelde modernisering archieven

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00