Inventarisatieonderzoek batterijen

In 2003 is de Stichting Batterijen (Stibat) gestart met een gecombineerd telefonisch-schriftelijk onderzoek naar het aantal batterijen dat huishoudens in bezit hebben. De achterliggende gedachte voor het onderzoek was het vermoeden dat er in kelders en op zolders nog veel batterijen aanwezig zijn in al afgedankte apparaten. Om grip te krijgen op de omvang van dit stuwmeer aan batterijen is een speciaal invulboekje samengesteld waarin verschillende apparaten staan die in huishoudens kunnen voorkomen en waarin batterijen of oplaadbare accu’s kunnen zitten.

Het eerste onderzoek uit 2003 is in 2006, 2009 en 2012 herhaald. Ook in 2015 heeft een vergelijkbaar inventarisatieonderzoek plaatsgevonden. Omdat het voor respondenten eenvoudiger is om aan te geven of men bepaalde apparatuur in huis heeft of niet is hierop gefocust in het onderzoek. Achteraf is door Stibat een gemiddeld aantal batterijen per apparaat geschat. Hierdoor kan eenvoudig per huishouden worden bepaald hoeveel batterijen men in gebruik heeft en hoeveel batterijen er in oude, afgedankte apparaten zitten.Ook is gevraagd naar het aantal nieuwe, ongebruikte batterijen (inclusief oplaadbare batterijen) en naar het aantal losse, lege batterijen dat men in huis had. Door de vier onderdelen bij elkaar op te tellen – aantal batterijen in gebruik, aantal batterijen in oude, afgedankte apparaten, aantal nieuwe batterijen en aantal lege batterijen - ontstaat een schatting van het totaal aantal batterijen dat een huishouden – op het moment van invullen - in bezit heeft.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00