Kapitaalschatting Oost Nederland

In dit project wordt inzicht verkregen in zowel de vraagkant als de aanbodzijde van de financieringsmarkt in Overijssel en Gelderland, en wordt een confrontatie tussen vraag en aanbod opgesteld.

Uit deze confrontatie kan vervolgens blijken dat er sprake is van een mismatch; de oorzaken hiervan worden uiteraard ook onderzocht. Relevante aspecten daarbij zijn een mogelijke oververtegenwoordiging van niet-Europese aanbieders op de markt, en een relatief klein aanbod van financiering in Oost Nederland in vergelijking met de Randstad en Eindhoven en omstreken. Hierop wordt tevens een advies gebaseerd over de wijze waarop de twee provincies een optimale bijdrage kunnen leveren aan het wegnemen van deze mismatch. Dit geeft de volgende onderzoeksvragen:
  1. Wat is de vraag naar financiering in geselecteerde sectoren in Overijssel en Gelderland, nu en de komende vijf jaar, zowel kwantitatief als kwalitatief (sector, levensfase)?
  2. Wat is het aanbod van financiering voor geselecteerde sectoren in Overijssel en Gelderland, nu en de komende vijf jaar, zowel kwantitatief als kwalitatief? Daarbij speelt ook de geografische herkomst van de financiering (Nederland, EU, VS, Azië, …) een rol, en een eventuele ondervertegenwoordiging van Oost Nederland in vergelijking met de Randstad en de regio Eindhoven
  3. Is er een discrepantie tussen de vraag naar, en het aanbod van financiering voor geselecteerde sectoren in Gelderland en Overijssel, nu en de komende vijf jaar, zowel kwantitatief als kwalitatief?
  4. Wat zijn de oorzaken van een eventuele discrepantie, en kan hier beleidsmatig door de provincies op worden ingespeeld?
Lees meer over de resultaten van het onderzoek in dit nieuwsbericht.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00