Kwantitatieve gegevens arbeidsmarkt en onderwijs in de logistiek

Voor het realiseren van de ambities van de Topsector Logistiek is human capital een sleutelfactor. Ter versterking van de human capital in de sector begeleidt de Human Capital Tafel Logistiek (HCTL) een groot aantal activiteiten, neergelegd in een Human Capital Agenda (HCA). Om de activiteiten uit de HCA goed te kunnen uitvoeren is een helder inzicht nodig in de werking van de arbeidsmarkt met betrekking tot de logistieke functies en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Om dit inzicht te verwerven voert Panteia in samenwerking met STL en vLM voor de HCTL een studie uit naar de huidige en toekomstige arbeidsmarkt logistiek.

De studie brengt de huidige situatie op de arbeidsmarkt en het onderwijs in kaart brengen, alsmede de waargenomen trends in de afgelopen 5 jaar. Bij de werkgelegenheid gaat het om de omvang en ontwikkeling van de werkgelegenheid en de logistieke functies daarbinnen. Daarnaast wordt gekeken naar de vacatures, de uitstroom (vooral pensioen en arbeidsongeschiktheid), baanwisselingen en de arbeidsreserve. Bij het onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) wordt gekeken naar het aantal aanmeldingen, gediplomeerden en de instroom naar een logistieke functie op de arbeidsmarkt. Hiervoor worden diverse databases van o.a. CBS, UWV en DUO-Cfi, als ook resultaten uit enquêtes geanalyseerd. Voor een goed beeld van de arbeidsmarkt is een goed beeld van heden en verleden niet genoeg. Daarom worden ook prognoses gemaakt van de logistieke functies (werkgelegenheid en vacatures) en de instroom uit het onderwijs (kwalificaties). De horizon is 2020.

Voor het prognosticeren van de werkgelegenheid en vacatures (vraagkant) worden eigen modellen van Panteia ingezet. Panteia beschikt over een eigen sector- en vacaturemodel.  Voor de prognoses van de instroom vanuit het onderwijs wordt gebruik gemaakt van de referentieraming van het ministerie van OCW en de trendmatige ontwikkeling van de aantallen studenten per relevante kwalificatie volgens DUO-Cfi. Om de ontwikkelingen te duiden, wordt ook een beschrijving gemaakt van de context: welke rol speelt de omgeving op het gebied van beleid, economie, maatschappelijke, technologische en juridische ontwikkelingen en milieu? Hiervoor worden stakeholders en experts geïnterviewd en wordt aansluitend een expertmeeting gehouden om te komen tot een zekere mate van consensus te komen. Ten slotte voeren we een integrale analyse uit van de resultaten van alle voorgaande stappen, waarbij knelpunten worden benoemd (nu en in de toekomst).

De hoofdstudie vindt in 2016 plaats. De jaren erna (2017-2020) komen er vervolgmetingen, al zullen de analyses dan beperkter van opzet zijn.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek in het nieuwsbericht: Groot tekort hoger opgeleid personeel in de logistiek

Het rapport is hieronder te downloaden.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00