Maatregelen ter reductie van overlast door spoorweggeluid

In deze studie onderzocht Panteia de efficiency van de verschillende mogelijkheden om overlast, veroorzaakt door spoorweggeluid, tegen te gaan.

De twee meest gangbare oplossingen hiervoor zijn het bouwen van geluidschermen en het vervangen van de ijzeren remblokken van goederenwagons. Uit berekeningen van Panteia blijkt dat op Europese schaal het vervangen van de remblokken 2% kost van de investeringen in geluidschermen die op €48 miljard zijn begroot. Het voordeel van het vervangen van de remblokken zit niet alleen in de kosten, maar ook in het feit dat de geluidsreductie van de remblokken overal effect heeft, terwijl de geluidsschermen alleen geluid reduceren daar waar de geluidschermen staan. Daarnaast kunnen door de geluidsarme remblokken de eventueel nog te bouwen geluidschermen lager worden.

Op 20, 21 en 22 juni 2016 vonden de TEN-T days 2016 plaats in Rotterdam. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement over het Europese infrastructuurbeleid; het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) en de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF). Panteia hield een presentatie over spoorweggeluid.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00