Macrodoelmatigheid nieuwe masters voor leraren primair onderwijs

De Marnix Academie (Utrecht) en een aantal andere pabo's willen in 2017 een tweetal nieuwe masteropleidingen aanbieden aan leraren die de pabo hebben afgerond. De master Passend Meesterschap richt zich op dat leraren met name sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 moeten omgaan met allerlei vormen van afwijkend gedrag en daardoor voor de uitdaging staan meer te differentiëren binnen het onderwijs. De master Toekomstgericht Onderwijs richt zich erop dat veel leerkrachten teveel gericht zijn op het onderwijs van vandaag en te weinig op dat van de toekomst. Een belangrijk element bij het aanvragen van een nieuwe master is de zogeheten macrodoelmatigheid: de mate waarin de opleiding in een arbeidsmarktbehoefte voorziet die niet door andere opleidingen wordt afgedekt. Deze macrodoelmatigheid wordt getoetst door de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs CDHO. Om aan de CDHO te bewijzen dat de beide nieuwe masters inderdaad in een behoefte voorzien heeft Panteia onderzoek verricht onder schooldirecteuren en leraren. Uitkomst was in beide gevallen positief. Veel leraren hebben interesse voor de masters en hun directeuren vinden dat ook belangrijk en willen hun personeel daarin accomoderen.

 

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00