Mail order brides

Er bestaan bemiddelingsbureaus, zogenaamde marriage agencies, die zich bezig houden met mail order brides. Het zijn bureaus die voornamelijk mannen als klant hebben en voor hen vrouwen betrekken uit armere landen, zoals Thailand, de Filipijnen en Vietnam. Naast de signalen over dubieuze bemiddelingspraktijken zijn er signalen dat de relaties die eruit voortkomen onwenselijk zijn. Zo zijn de verhoudingen tussen mannen en vrouwen vaak niet gelijkwaardig met een verhoogd risico op misbruik, huiselijk geweld en gedwongen prostitutie, en hebben de betrokken vrouwen vaak ook in juridisch opzicht een achtergestelde positie. Over het algemeen zijn zij het die het land moeten verlaten bij een relatiebreuk en soms betekent dat dat zij kinderen moeten achterlaten. Door het ontbreken van inzicht in deze problematiek en de behoefte om mail order brides regelingen aan banden te leggen en vrouwen beter in te lichten en te waarschuwen, heeft het Europees Parlement Panteia en de Universiteit Maastricht gevraagd hier onderzoek naar te doen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00