Middellange Termijn Prognoses ladingvolume binnenvaart

Actuele prognoses van goederenstromen via de Nederlandse binnenvaart beperken zich meestal tot een vooruitzicht van één of twee jaar. Zie hiervoor bijvoorbeeld de Europese Marktobservatie van de Centrale Rijnvaartcommissie (CCNR). Dergelijke korte termijn prognoses zijn voor binnenvaart-ondernemingen niet bruikbaar voor investeringsbeslissingen. Daarvoor zijn voorspellingen benodigd op de middellange termijn.

Het Duitse Bundesamt für Güterverkehr presenteert twee maal per jaar een middellange termijn vooruitblik van de goederensector, waaronder ook de binnenvaart. Hierbij wordt ook een onderscheid gemaakt naar verschillende goederengroepen. Geïnspireerd door het kwantitatieve karakter van de Duitse middellange termijn voorspellingen, bestaat de wens bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om ook voor Nederlandse binnenvaartsector dergelijke voorspellingen op te leveren. Vandaar dat Panteia begin 2016 een middellange termijn prognose voor het ladingvolume in de binnenvaart in Nederland heeft uitgebracht, die 5 jaar vooruit ziet. De prognoses kunnen dienen als aanvulling op de Marktobservatie van de CCNR. De prognoses worden door Panteia op een regelmatige basis geactualiseerd.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00