Minimaliseren regeldruk projecten Trans-Europees Transportnetwerk (TEN-T)

In dit voorjaar is door de Europese Commissie (EC) een effectbeoordeling gestart. De effectbeoordeling betreft een initiatief voor het stroomlijnen van de uitvoering van het investeringsplan voor Europa voor de EU-strategie voor emissiearme mobiliteit (TEN-T).

De algemene doelstelling is om de kosten en vertragingen te verminderen. Dit door vereenvoudiging van de regels op het gebied van vergunningen, aanbestedingen en andere relevante procedures.

Panteia ondersteunt samen met PWC, Rupprecht en M-Five de EC met een onderzoek ter ondersteuning van deze effectbeoordeling. Daarmee wordt bijgedragen aan de volgende doelstellingen van de Europese Unie (EU):

  • uitvoering van de projecten met de hoogste meerwaarde voor de EU versnellen (meestal grensoverschrijdend in duurzame vervoerswijzen);
  • meer rechtszekerheid bieden aan de projectpromotoren;
  • minimaliseren van de administratieve lasten voor de projectpromotors, dat ertoe leidt dat particuliere investeerders worden aangetrokken tot de duurzamere vervoerswijzen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00