Modernisering erkenningen RDW

In 2016 heeft Panteia in opdracht van de RDW een onafhankelijk onderzoek afgerond onder belangrijke partijen in het wegverkeer zoals brancheorganisaties. Hierbij is door middel van interviews diep ingegaan op het huidige functioneren van de genoemde erkenningsregelingen van de RDW.

RDW heeft belangrijke taken bij het in stand houden van een veilig en schoon Nederlands wagenpark. De erkenningsregelingen worden uitgegeven aan bedrijven die een deel van deze taken onder toezicht van de RDW uitvoert. Alleen bedrijven met bijvoorbeeld een APK-erkenning mogen de APK uitvoeren. Indien er issues waren, konden de geïnterviewde partijen zelf ook verbetervoorstellen aandragen. Dit hebben de partijen veelvuldig gedaan hebben.

In de interviews zijn ook dominante ontwikkelingen zoals de opkomst van het volledig elektrische en het zelfrijdende voertuig besproken. Dergelijke ontwikkelingen geven aan dat het wegverkeer snel tempo verandert, met ingrijpende gevolgen voor het toezicht dat de RDW uitoefent op het wegverkeer en de daaruit voortvloeiende erkenningen. De gesprekken hebben geresulteerd in een groot aantal aanbevelingen aan de RDW, deels afkomstig uit de branche en deels vanuit Panteia.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00