Monitor binnenvaart provincie Friesland

De Provincie Friesland wenst, als onderdeel van het coalitieprogramma en de bijbehorende uitvoeringsagenda (periode 2015-2019) een monitoringsprogramma dat voorziet in een jaarlijkse rapportage (vijf jaren) en analyse van de vervoersstromen (aard product, herkomst & bestemming) in het perspectief van regionale (cluster Zwolle - Kampen - Meppel), landelijke en internationale ontwikkeling. De monitor moet daarbij helpen om investeringsbeslissingen in de havens en vaarwegen te rechtvaardigen. Aan het eind van de monitoringsperiode (2019) wordt tevens een eindrapportage opgesteld.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00