Monitor identiteit in cijfers

Sinds 2013 voert Panteia voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Monitor Identiteit uit. Deze monitor geeft jaarlijks een actueel beeld van hoe burgers zich in Nederland identificeren en hoe de overheid de kwaliteit daarvan borgt. Het beeld is opgebouwd uit gegevens die zowel betrekking hebben op de verstrekking van identiteitsmiddelen door de overheid als op het gebruik ervan door burgers.

 

Het doel van de Monitor Identiteit is het verwerven van actueel inzicht in het verkeer tussen burgers, overheden en bedrijven en de daaraan verbonden identificaties. De resultaten van de monitor worden gebruikt om de Tweede Kamer te informeren en om beleidskeuzes tegen het licht te houden en waar nodig nieuw beleid te formuleren. Door de monitor periodiek uit te brengen, ontstaat niet alleen inzicht in de status quo, maar ook in historische ontwikkelingen en opmerkelijke veranderingen. Door jaarlijks de reeksen van gegevens aan te vullen, zal de monitor op termijn een overzicht geven van de ontwikkeling van identiteitsverificatie. Onder meer moet duidelijk worden hoe fysieke identiteitsverificatie verschuift naar digitale identiteitsverificatie en hoe vormen van misbruik zich ontwikkelen en mogelijk verschuiven.

U kunt hieronder de rapporten downloaden.

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00