Monitor MKB Bouw & Infra

In opdracht van AFNL monitort Panteia de ontwikkeling van MKB ondernemers in de Bouw & Infra. Daarbij ligt de nadruk op de ontwikkeling van de werkgelegenheid, ontwikkeling van het investeringsgedrag, en de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat. Deze kennis is nodig om tot een duidelijk beeld te komen van wat er in de sector leeft en waarop door ondernemers, branche of politiek actie moet worden ondernomen.

Dat deze monitor effectief is blijkt uit de ‘Wet uiterste betaaltermijnen van zestig dagen voor grote ondernemingen’. Aanleiding voor de nieuwe wet, die op 1 juli 2017 inging, is dat grootbedrijven geregeld betaaltermijnen van meer dan 60 dagen overeenkomen met mkb-bedrijven en zelfstandige ondernemers. De bouw is hierop bepaald geen uitzondering. In 2015 bleek uit de monitor dat 53 procent van alle MKB-aannemers en gespecialiseerde aannemers te maken hadden met betalingstermijnen van langer dan 60 dagen.

Tweede Kamer-leden Agnes Mulder (CDA) en Mei Li Vos (PvdA) dienden daarop een initiatiefwetsvoorstel in om een einde te maken aan de lange betalingstermijnen. Volgens de Kamerleden leiden lange betalingstermijnen tot een verslechterde liquiditeitspositie van MKB-bedrijven en zelfstandige ondernemers, een sneeuwbaleffect binnen de handelsketen en schade aan de economie als geheel.

Begin 2017 stemden zowel Eerste als Tweede Kamer in met de ‘Wet uiterste betaaltermijnen van zestig dagen voor grote ondernemingen’. AFNL is vanzelfsprekend blij met dit resultaat.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00