Monitor ouderbetrokkenheid

Hoe verloopt de betrokkenheid tussen ouders en school? Voor het ministerie van OCW brengt Panteia samen met ITS de ouderbetrokkenheid in het po, vo en mbo in kaart. Deze herhalingsmeting vormt de basis voor een kwantitatief trendonderzoek over de jaren 2009, 2012 en 2014. Daarnaast geven we een kwalitatieve verdieping aan de resultaten, onder meer door de resultaten te koppelen aan bestaande literatuur en andere databronnen. De monitor geeft zo het verhaal achter de cijfers, oorzaken van trends en mogelijke gevolgen van deze bewegingen voor ouders, scholen en het ministerie.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00