Monitor voorbereiding passend onderwijs

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is het onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben anders ingericht; het passend onderwijs werd ingevoerd. Hoe goed zijn ouders, leraren en schoolleiders hierover geïnformeerd en hierop voorbereid? Dat is de vraag die de betrokken partijen (ouderorganisaties, onderwijsvakbonden, schoolleidersvereniging, besturenorganisaties PO- en VO-raad, Ministerie van OCW) in de aanloop naar passend onderwijs graag wilde beantwoorden.

Daarom hebben zij aan Panteia en Ecorys opdracht gegeven om op verschillende momenten enquêtes uit te voeren. Op basis van de uitkomsten hiervan konden de betrokkenen specifiek actie ondernemen om iedereen zo goed mogelijk voor te bereiden (zie rapportages 1ste en 2de meting).

Naast enquêtes onder ouders, leraren en schoolleiders is ook een kwalitatieve verdieping uitgevoerd naar de invoering van het passend onderwijs. Door telefonische diepte-interviews en een groepsgesprek met verschillende betrokkenen is meer licht geworpen op achterliggende vragen, zoals: Waarom zijn bepaalde categorieën personeel minder voorbereid  dan anderen? En wat kan gedaan worden om de mate van voorbereiding te verbeteren?

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00