Naleving van de declaratieregels door huisartsen

Het is van algemeen belang dat de zorg in Nederland zowel kwalitatief hoogwaardig als betaalbaar is. Daarom stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) jaarlijks maximumtarieven vast voor verleende zorg die via de basisverzekering vergoed kan worden.

Zorgverleners zoals huisartsen mogen dus voor bepaalde handelingen vastgestelde declaraties indienen, die de patiënt via de zorgverzekering vergoed krijgt. De regels omtrent declaratiegedrag zijn in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), artikel 35 vastgelegd. Met het onderzoek ‘Huisartsen en de declaratieregels’ is Panteia nagegaan hoe huisartsen de regels ervaren en in hoeverre ze zich er gebonden aan voelen. Het onderzoek bestond uit diepte-interviews en een enquête waarin een vignette-analyse is toegepast.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00