Nalevingskosten REACH 2014

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bracht Panteia de kosten die het midden- en kleinbedrijf maakt om te voldoen aan de REACH-verordening in kaart. REACH staat voor de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van CHemische stoffen.

Bij het onderzoek naar de nalevingskosten door REACH over 2012 zijn 36 industriële bedrijven geraadpleegd. Dit betrof met name industriële bedrijven die chemische producten maken en verhandelen. Voor andere sectoren is een inschatting gemaakt van het aantal bedrijven, dat door REACH geraakt wordt en is door Panteia nagegaan welke van deze verplichtingen ook voor andere sectoren van toepassing zijn en hebben zij zich een voorstelling gemaakt in welke mate deze kosten ook voor deze andere sectoren kunnen gelden.

Het onderzoek is uitgevoerd op het niveau van 17 wettelijke verplichtingen in 2012.

Voor 2014 zijn vervolgens voor Actal ook deze 17 verplichtingen als uitgangspunt genomen en in aanvulling daarop zijn ook de inspectiekosten als gevolg van REACH meegenomen.

Meer lezen over de uitkomsten van deze onderzoeken kan bij het nieuwsbericht Aanpak kosten REACH voor het MKB’.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00