OECD Social Inclusion entrepreneurship

Deze studie voerde Panteia uit namens de OECD, of OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

Dit project werd uitgevoerd in het context van een breder samenwerkingsproject tussen de EU en de OECD, namelijk het LEED project, “Local Economic and Employment Development”. Dit bredere project richtte zich op werk en sociaal beleid. Binnen dit project vormde “inclusive entrepreneurship”, een vorm van sociaal ondernemerschap gericht op kwetsbare maatschappelijke groepen, één van de onderzoeksgebieden. Panteia is door de OESO gevraagd om literatuur onderzoek uit te voeren en informatie en analyse aan te leveren over beleidsmaatregelen en instrumenten in Nederland die sociaal ondernemerschap onder kwetsbare groepen stimuleren. Deze achtergrond studies keken naar hoe verschillende beleidsmaatregelen  helpen om ondernemerschap onder kwetsbare groepen te bevorderen en om hun dus meer in de samenleving te betrekken.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00