Onderzoek naar interesse basisscholen voor Space Bus

Kinderen bewust laten worden van de kwetsbaarheid van onze planeet. Dat is het doel van het project SpaceXperience. Bij dit project krijgen basisscholen een educatief lesprogramma aangeboden ter voorbereiding op de zogenaamde ‘Space Bus’. In deze bus wordt de leerlingen een Virtual Reality film over de aarde en ruimte getoond. Hierbij kunnen ze net als astronauten het overview-effect ervaren: het besef dat we op een planeet leven. Met deze beleving willen de initiatiefnemers kinderen inspireren en enthousiasmeren om goed voor onze planeet te zorgen.

Het project SpaceXperience is nog volop in ontwikkeling. Om erachter te komen of er vanuit basisscholen interesse is voor de spacebus, heeft Stichting Spacebus Panteia benaderd voor het uitvoeren van een behoefte inventarisatie. Deze inventarisatie vond plaats voor de zomer van 2017.

In overleg met Stichting Spacebus is gekozen voor een telefonische benadering van de basisschooldirecteuren. Voor het onderzoek zijn basisscholen uit alle drie de regio’s in Nederland (noord, midden en zuid) benaderd om input te leveren over het project SpaceXperience. In totaal zijn ruim 30 bassischolen bereid gevonden om hun mening te geven.

Door het onderzoek is duidelijk geworden dat de interesse voor het project onder basisschooldirecteuren groot is. De directeuren zijn onder andere zeer te spreken over het onderwerp en de wijze waarop het lesprogramma is opgezet. Ook heeft Stichting Spacebus dankzij het onderzoek meer inzicht in de praktische aandachtspunten waarmee rekening dient te worden gehouden.

De uitkomsten worden gebruikt om het project verder vorm te geven. Aan het eind van 2017 staat de lancering gepland van de duurzame Space Bus.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00