Onderzoek naar Jongvolwassenen en schulden

De laatste jaren blijkt uit verschillende berichten dat ook jongvolwassenen te maken hebben met financiële problemen.

Een belangrijke oorzaak van de financiële problemen bij volwassenen is dat zij voorafgaand aan de crisis te hoge financiële verplichtingen zijn aangegaan. Deze reden mag bij een groot deel van de jongvolwassenen niet worden verwacht. Ook ligt het niet in de lijn der verwachting dat een jongvolwassene zich snel aanmeldt bij schuldhulpverlening. Uit onderzoek blijkt dat zij meer dan volwassenen eerst hulp zoeken in het informele circuit. Dat wijst erop dat (a) de problematiek wellicht groter is dan de cijfers doen vermoeden en (b) dat de problematiek bij jongvolwassenen wellicht anders ligt dan bij de groep die bijvoorbeeld in de schulden is gekomen doordat ze voor het aanbreken van de crisis te belastende langdurige financiële verplichtingen zijn aangegaan.

Tegen deze achtergrond heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid behoefte aan meer informatie over jongvolwassenen en schulden. Hoeveel jongvolwassenen met schulden zijn er? Wat zijn de kenmerken van deze groep en welke factoren hebben invloed op hun financiële gedrag? Het antwoord op dit soort vragen kan het ministerie van SZW en deskundigen en professionals uit de schuldhulpverlening helpen bij de preventie en vroegsignalering van schulden.

Het rapport geeft inzicht in de aard en omvang van de schulden en betalingsachterstanden van de jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar in Nederland, het type schulden en betalingsachterstanden waar zij mee te maken hebben, de redenen achter het ontstaan van de schulden en betalingsachterstanden en het gedrag ten aanzien van financiële zaken.

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00