Onderzoek naar verkorte mbo-opleidingen

Voor het themaonderzoek ‘Verkorte opleidingen’ is een onderzoeker van Panteia bij de Inspectie van het Onderwijs gedetacheerd. De onderzoeker neemt deel aan het projectteam.

Het themaonderzoek beoogt in kaart te brengen wat de variatie en de kenmerken zijn van verkorte opleidingen die bekostigde (BKI’s) en niet-bekostigde instellingen (NBI’s) aanbieden. Daarnaast dient het onderzoek inzicht te geven in hoe de opleidingen zijn vormgegeven, of en hoe de basiskwaliteit bij deze opleidingen is geborgd, en wat mogelijke succesfactoren, knelpunten en risico’s hierbij zijn.

De onderzoeker van Panteia is onderdeel van het projectteam dat gezamenlijk nadenkt over de aanpak van dit onderzoek. Specifiek is aan de onderzoeker van Panteia gevraagd een deel van dit themaonderzoek uit te voeren. Dit betreft een verkenning naar het aantal, de omvang, de kenmerken en de vormgeving van erkende verkorte mbo-opleidingen bij niet-bekostigde mbo-instellingen. Hiervoor is een vragenlijst uitgezet onder de instellingen. De onderzoeker van Panteia zal een controle uitvoeren op hetgeen de instellingen hebben ingevoerd, de gegevens vervolgens analyseren en erover rapporteren.

De detachering startte in januari 2017 en zal naar verwachting tot en met september 2017 duren.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00