Ontwikkeling health indicatoren voor het mkb

Panteia heeft een nieuwe typologie van mkb-bedrijven ontwikkeld. Het betreft de volgende vier typen mkb-bedrijven: ZZP-ers, jonge bedrijven, reguliere mkb-bedrijven met personeel, en innovatieve en nieuwe waarde creërende bedrijven.

Om uitspraken te kunnen doen over de ‘gezondheid’ van deze verschillende typen mkb-bedrijven zijn in dit rapport zogenoemde health indicatoren en een vragenlijst ontwikkeld waarmee door middel van veldwerk onder een steekproef van individuele mkb-bedrijven uitspraken gedaan kunnen worden over de ‘gezondheid’ van de verschillende typen mkb-bedrijven. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een reeks studies waarin een nieuwe typologie van het mkb is gepresenteerd en nader is uitgewerkt.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00