Opleidingseisen Sociale Hygiëne

Het diploma sociale hygiëne, waarover leidinggevenden in de horeca en slijterijen moeten beschikken wordt door de doelgroep als effectief beschouwd. Betrokkenen hebben een aantal punten voorgesteld waarop verbetering mogelijk zou zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van Panteia in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Effectief Op basis van telefonische enquêtes en interviews met stakeholders concludeerde Panteia dat de opleidingseisen door leidinggevenden als effectief worden beschouwd. Een meerderheid van de leidinggevenden is positief over kwaliteit, bruikbaarheid en toepasbaarheid van de gestelde eisen voor sociale hygiëne.

Door de geïnterviewden werden een aantal verbeterpunten voorgesteld. Zo zouden de eisen getoetst kunnen worden op een meer praktijkgerichte manier, zodat deze beter toepasbaar zijn in de dagelijks praktijk. Op inhoudelijk gebied was er vraag naar meer onderscheid tussen de verschillende vormen van alcoholverstrekking. Op dit moment moeten horeca en slijterijen nog aan dezelfde opleidingseisen voldoen. Slijterijen zouden graag meer op maat gemaakte eisen zien. Verder was er ook vraag naar meer kennis over de fysieke en maatschappelijke gevolgen van alcoholgebruik.

Kennisniveau van personeel Een ander voorstel betrof de overdracht op personeel. Er zijn geen opleidingseisen voor het verkopend en schenkend personeel. Hun kennis en vaardigheden worden door leidinggevenden vaak lager ingeschat. Daarom zou de kennisoverdracht onderdeel kunnen worden van de opleidingseisen.

Staatssecretaris Blokhuis van volksgezondheid heeft aangegeven de resultaten van het rapport te ondersteunen en mee te nemen in zijn perspectief op alcoholbeleid.

Lees hier de kamerbrief

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00