Overgangsregeling voor de mbo- en inservice-opgeleide verpleegkundigen

In de voorbereiding van het wetsvoorstel Wet BIG II (inzake de beroepenregulering) heeft Panteia een verkennend onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS over het onderscheid tussen mbo- en hbo- opgeleide verpleegkundigen.

Overgangsregeling voor de mbo- en inservice-opgeleide verpleegkundigen

In de registratie van verpleegkundigen in het BIG-register worden er stappen gemaakt om een onderscheid te maken tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Het maken van dit onderscheid wordt wenselijk geacht om verpleegkundigen in te zetten op datgene waarvoor zij zijn opgeleid en om goed tegemoet te komen aan de veranderende zorgvraag.

Doel van dit verkennende onderzoek was om in kaart te brengen door wie en op welke manier beoordeeld kan worden welke aanvullende opleidingen voor mbo- en in-service-opgeleide verpleegkundigen qua niveau en inhoud gelijkwaardig zijn aan het hbo- opleidingsprofiel om daarmee mogelijkerwijs toegang te krijgen tot het register van regieverpleegkundigen. Daarvoor hebben we gesproken met onder andere beroeps- en brancheorganisaties, opleiders, vakbonden en organisaties die ervaring hebben met het beoordelen van het niveau van opleidingen.

In het onderzoek zijn uiteindelijk 137 aanvullende opleidingen in kaart gebracht. Dit is geen limitatieve lijst, omdat voornamelijk is gekeken naar reeds bestaande opleidingen. Ten aanzien van de vraag wie verpleegkundige vervolgopleidingen zowel op inhoud als niveau kan beoordelen is gebleken dat er op dit moment geen geschikte instanties bestaan. Sommige instanties kunnen wel het niveau van de opleiding vaststellen, maar niets zeggen over de inhoud en vice versa. Ook is er door partijen een aantal alternatieven aangedragen, zoals het instellen van drie registers en het instellen van een onafhankelijke commissie met deskundigen die de verpleegkundige vervolgopleidingen nader kan beoordelen.

In een TK reactie op dit rapport heeft de Minister voor Medische Zorg en Sport aangegeven voornemens te zijn om een commissie van deskundigen in te stellen, die de verpleegkundige vervolgopleidingen qua inhoud en niveau op gelijkwaardigheid zal beoordelen aan het hbo-verpleegkundige opleidingsprofiel.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00