Percepties van ondernemers over inspectiediensten

Inspectiediensten kunnen vandaag de dag rekenen op veel belangstelling. Naast de publieke en politieke belangstelling die op gezette tijden opspeelt naar aanleiding van concrete spraakmakende incidenten, is er een continue aandacht vanuit de wetenschap.

De bestudering van de handhavingspraktijk heeft inmiddels tot een rijk handhavingsvocabulaire geleid. Zo is in de actuele literatuur te lezen over responsive regulation, smart regulation en meta regulation en ook over creative enforcement, adaptive enforcement en conciliatory enforcement.  Deze begrippen verwijzen over het algemeen naar ideale handhavingsstijlen die uiteindelijk moeten leiden tot meer spontane naleving. De overeenkomsten zijn over het algemeen groot. Een gemeenschappelijk element is dat het altijd gezocht moet worden in een combinatie van een overredende en bestraffende benadering. Over hoe deze benadering – waarbij dialoog en overtuigen centraal staan – zich verhoudt tot de opvattingen en feitelijke ervaringen van ondernemers is echter nog weinig bekend. Met een onderzoek gebaseerd op een enquête onder 2.000 ondernemers is in beeld gebracht hoe inspectiediensten worden ervaren. Onder meer zijn ook de verschillende inspectiediensten met elkaar vergeleken. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Vrije Universiteit. Over het onderzoek is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Toezicht. Het betreffende artikel werd in 2015 genomineerd voor de VIDE publicatieprijs.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00