Personeelsmonitor Provincies

In opdracht van het A&O-fonds Provincies voert Panteia sinds 2014 de Personeelsmonitor Provincies uit.

De monitor wordt gebruikt om het beleid te monitoren, als benchmark met andere provincies en andere overheden, als input en monitoring van de cao-afspraken en voor het ontdekken van historische trends. In de personeelsmonitor worden gegevens gebruikt uit de administratie van de verschillende provincies, het ABP, het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (POMO) en andere relevante bronnen. De contactpersonen bij de provincies leveren daarvoor jaarlijks een bronbestand en vullen daarnaast een online enquete in. Sinds 2016 is de Personeelsmonitor volledig digitaal: http://personeelsmonitorprovincies.onderzoek.nl Andere rapporten van de personeelsmonitor zijn te vinden op http://aenoprovincies.nl/publicaties/publicaties-personeelsmonitoren/

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00