Pilot Verlengd Rooster Wageningen University

De belangstelling voor de opleidingen van Wageningen University blijven toenemen. Ondanks de investeringen van de afgelopen jaren is er een tekort aan onderwijsruimte. Om die reden besloot de WU de pilot ‘Verlengd rooster’ te starten en Panteia te vragen ondersteuning te bieden bij het evalueren van de pilot.

De WU wordt als universiteit al jaren lang gewaardeerd om het kleinschalige en intensieve onderwijs. Deze reputatie wil de universiteit graag behouden. Naast investeringen in vernieuwende onderwijsvormen zoals online en blended learning zou het aanbieden van avondonderwijs uitkomst kunnen bieden om de universiteit in zijn huidige omvang te laten bestaan. Omdat onduidelijk is wat precies de gevolgen hiervan zullen zijn voor studenten (o.a. studentenprestaties), docenten en ondersteunend personeel is de universiteit in september 2016 gestart met een pilot. Panteia zal gedurende de looptijd van de pilot de gevolgen hiervan op het onderwijs, de facilitaire ondersteuning en de tijdsbesteding van studenten en docenten monitoren en evalueren. Verder dient het onderzoek input te generen voor een ontwerp van het verlengde rooster waarbij voldoende onderwijsruimte beschikbaar komt en waarbij de nadelen zo beperkt mogelijk zijn.

Lees meer over de uitkomsten van de evaluatie in het nieuwsbericht Panteia evalueerde de gevolgen van avondonderwijs bij Wageningen University en de samenvatting van het rapport.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00