Praktijkroute banenafspraak

Eind september 2016 heeft Panteia een onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW afgerond naar de mogelijkheden om de Praktijkroute in te voeren als instrument om mensen met een arbeidsbeperking te laten opnemen in het doelgroepregister voor de banenafspraak. Dit onderzoek vond plaats in drie arbeidsmarktregio’s. Mensen die een indicatie banenafspraak van UWV krijgen komen in aanmerking voor deze extra banen. In de huidige situatie signaleren gemeenten dat zij cliënten hebben die geen indicatie voor de banenafspraak krijgen, maar na een op de werkplek uitgevoerde loonwaardemeting niet in staat blijken om het wettelijk minimumloon te verdienen. De wens is om ook via de loonwaardemeting, die op de werkplek wordt uitgevoerd door gemeenten, cliënten die een loonwaarde lager dan het wettelijk minimumloon hebben toegang te verschaffen tot het doelgroepregister. Dit wordt de Praktijkroute genoemd. Mede op basis van het onderzoek van Panteia is besloten om de Praktijkroute in te voeren. Hierdoor kunnen gemeenten mensen met een arbeidsbeperking makkelijker en sneller naar werk begeleiden.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00