Preventie van beroepsziekten. Mogelijkheden voor beleidsintensivering

In 2014 en 2015 deed Panteia onderzoek naar risicofactoren en instrumenten ter preventie van beroepsziekten in opdracht van het Ministerie van SZW. De bedoeling was om hiermee meer inzicht te krijgen in mogelijkheden voor beleidsintensivering om beroepsziekten te voorkomen. Onderdeel van het onderzoek was het ontwerpen van een model waarin risicofactoren voor het ontstaan van beroepsziekten op drie niveaus zijn weergegeven.

Het onderzoek kende een hoofdzakelijk kwalitatieve aanpak. 18 diepte-inteviews zijn gevoerd met brancheorganisaties, stakeholders en deskundigen. Er zijn 4 focusgroepen gehouden, waarvan twee met werkgevers en twee met werknemers. Daarnaast hebben case studies plaatsgevonden bij bedrijven die voorop lopen waar het gaat om preventie van beroepsziekten, de zogenaamde ‘good practices’. De eerste resultaten zijn voorgelegd tijdens een expertmeeting, waarvoor stakeholders waren uitgenodigd.

Bij de uitvoering van het onderzoek was ook VHP betrokken.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00