Procesevaluatie interventie De Nieuwe Toekomst

De Nieuwe Toekomst is een interventie die door de Federatie Opvang en de Nederlandse Vrouwenraad is ontwikkeld. De interventie heeft tot doel vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld te ondersteunen in hun maatschappelijke participatie, vooral op de arbeidsmarkt, en hiermee een nieuwe toekomst te bieden. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, is er nog geen zicht op de effecten en zijn de behaalde resultaten ook nog niet verklaard. Om dit inzicht te krijgen voert Atria de komende jaren een quasi-experimenteel effectonderzoek uit. Om de resultaten uit het effectonderzoek te verklaren, voert Atria in samenwerking met Panteia gelijktijdig bij dezelfde gemeenten een procesevaluatie uit. De uitvoering van het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit het ZonMw-programma Vakkundig aan het werk. De looptijd van het onderzoek is van 2017 tot en met 2021.

Lees meer over het onderzoek

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00