Proeftuin vermissing reisdocumenten

Tot voor kort moest iemand die zijn reisdocument kwijtraakte, al dan niet door diefstal, daarvan aangifte doen bij de politie.

Alleen met een proces verbaal konden betrokkenen een nieuw document aanvragen bij hun gemeente. Deze manier van werken riep veel vragen op zowel bij burgers, politiemensen als bij medewerkers van burgerzaken. Het proces verbaal diende in de meeste gevallen geen doel, omdat de vermissing vaak niet voorkwam uit een misdrijf, en voor zover dat wel het geval was, droeg het proces verbaal meestal niet bij aan de opsporing. Deze vragen waren aanleiding om een proef uit te voeren waarbij burgers met een vermist reisdocument niet langer eerst naar de politie moesten. Alvorens deze nieuwe werkwijze een wettelijke basis kreeg, heeft Panteia een evaluatiestudie uitgevoerd, waarbij de nieuwe werkwijze in de proefgemeenten met de oude werkwijze is vergeleken.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00