Regeldruk bij groei en krimp ondernemingen

In opdracht van Actal is nagegaan wat de regeldruk is bij groei en krimp van bedrijven. Dit biedt mogelijkheden om de MKB-toets op regelgeving te operationaliseren.

Het resultaat van het onderzoek is: 1. een overzicht van alle eisen en voorwaarden in wet- en regelgeving, waarvan de toepasselijkheid rechtstreeks dan wel indirect gekoppeld is aan de omvang van een onderneming; 2. een gespecificeerde raming van de kosten van regeldruk voor bedrijven om bij groei/krimp van hun onderneming aan deze eisen en voorwaarden te voldoen; 3. een overzicht van alle bestaande verschillen in de wijze waarop deze eisen en voorwaarden aan de omvang van de onderneming zijn gekoppeld, alsmede een overzicht van de aanwezige verschillen in gehanteerde hoogte/omvang bij de betreffende "koppeling"; 4. een gespecificeerde raming van de kosten van regeldruk voor bedrijven die het gevolg zijn van de verschillen in het toepassingsbereik van deze eisen en voorwaarden; 5. een kwalitatieve beschrijving van de regeldruk die door bedrijven bij groei/krimp van hun onderneming als gevolg van deze eisen en voorwaarden wordt ervaren; 6. een kwalitatieve beschrijving van de regeldruk die door bedrijven als gevolg van de verschillen in het toepassingsbereik van deze eisen en voorwaarden wordt ervaren; 7. een antwoord op de vraag of, en in welke mate, deze wettelijke voorwaarden, eisen en drempels de groeistrategie van bedrijven beïnvloeden; 8. een reflectie op tussenuitkomsten en mogelijkheden ter vereenvoudiging.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00