Regeldruk in de uitzendbranche

In het regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet Rutte-II koerst op een structurele regeldrukverlaging voor bedrijven, professionals en burgers per 2017 met 2,5 miljard euro (ten opzichte van 2012).

Met veertien regeldichte sectoren en domeinen worden problemen onderkend en opgelost, zodat via een maatwerkaanpak de regeldruk merkbaar kan verminderen. De uitzendbranche maakt hiervan geen deel uit, terwijl op basis van dit onderzoek geconcludeerd kan worden dat de regeldruk voor uitzendondernemingen onevenredig hoog is, zowel ten opzichte van andere ondernemingen in de zakelijke dienstverlening als ten opzichte van alle ondernemingen in Nederland.

In het Programma Regeldruk Bedrijven wordt de uitzendbranche niet expliciet genoemd, wel geeft het kabinet aan de inzet van ICT erg belangrijk te vinden als instrument om regeldruk te reduceren. De vraag is dan ook wat uitzendondernemingen de afgelopen jaren hebben gemerkt van alle maatregelen om regeldruk voor bedrijven te verminderen. En op welke terreinen hebben zij in de afgelopen jaren juist een verzwaring van de regeldruk ervaren?

Panteia heeft de regeldruk over 2012 in kaart gebracht. Dit onderzoek biedt zowel een kwantitatief als kwalitatief inzicht in de regeldruk in de uitzendbranche als gevolg van wet- en regelgeving van de Rijksoverheid. Het onderzoek beantwoordt drie doelstellingen:

  1. Het biedt inzicht in de administratieve lasten en de inhoudelijke nalevingskosten voor uitzendondernemingen vanuit wet- en regelgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande wet- en regelgeving, maar waar mogelijk in kwalitatieve zin ook met wijzigingen die binnenkort worden doorgevoerd;
  2. De onderzoeksresultaten worden op hoofdlijnen (in kwantitatieve zin) vergeleken met de uitkomsten van het onderzoek van Panteia/EIM uit 2004;
  3. De onderzoeksresultaten van uitzendondernemingen worden gerelateerd aan de regeldruk in andere sectoren.
Een korte samenvatting van de uitkomsten van dit onderzoek is te vinden in het nieuwsartikel 'Regeldruk uitzendbranche € 195 miljoen per jaar'.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00