Registratie van specialisten in de zorg

Sommige beroepen in de gezondheidszorg kennen specialismen op het basisberoep. Alleen personen die zijn ingeschreven in zowel het BIG-register als in het specialistenregister van de beroepsorganisatie, kunnen een wettelijk erkende specialistentitel voeren. Anderen mogen dat niet.

Artikel 14 van de Wet BIG omschrijft de regeling van specialismen. Deze regeling is alleen van toepassing op de beroepen arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige. De beroepsverenigingen KNMT, KNMP, KNMG, V&VN en FGzPt hebben erkende registratiecommissies voor specialismen ingesteld. Zij zijn daarmee bevoegd om beroepsbeoefenaren te (her)registreren, te schorsen en/of door te halen in de wettelijk erkende specialistenregisters.

Panteia evalueerde voor het ministerie van VWS de registrerende taken van de registratiecommissies, door de werkwijze in kaart te brengen en inzicht te verkrijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de registratiecommissies. De conclusie van het rapport is dat de doelen van de registratiecommissies worden gerealiseerd en huidige inzet van de registratiecommissies doeltreffend en doelmatig is. De registratiecommissies zijn doeltreffend in die zin dat de doelen ten aanzien van registratie gerealiseerd worden door de inzet van de registratiecommissies. De bescherming van specialistentitels draagt bij aan de kwaliteit van zorg en de patiƫntveiligheid, maar de specialistenregistratie biedt geen garanties voor de kwaliteit van de individuele vakuitoefening. De registratiecommissies stellen vooral kwantitatieve eisen aan bijscholing en intervisie door specialisten. Er zijn andere partijen die meer tot taak hebben om toe te zien op de kwaliteit van de vakuitoefening zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het evaluatierapport is op 24 mei 2017 naar de Tweede Kamer verzonden. De aanbevelingen van het onderzoek zijn sindsdien door het ministerie besproken met de registratiecommissies en veldpartijen. Uit deze gesprekken bleek dat de registratiecommissies actief aan de slag zijn gegaan met de aanbevelingen uit de evaluatie. De stand van zaken is op 26 februari 2018 door minister Bruins beschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees de kamerbrief. Het rapport kunt u hieronder downloaden.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00