Regulating food marketing aimed at children - a study of 11 EU Member States

Overgewicht bij kinderen is een groeiend en wereldwijd probleem, vooral in ontwikkelde landen. Vanuit het besef dat voorkomen beter is dan genezen, is er bij wetenschappers en beleidsmakers groeiende aandacht voor de omgevingsfactoren die bijdragen aan het ontstaan van overgewicht. Eén van die omgevingsfactoren is voedingsreclame gericht op kinderen. In 2004 concludeerde de World Health Organisation (WHO) dat reclame invloed heeft op keuzes ten aanzien van voeding, en deed een oproep aan de lidstaten om hier, met het oog op voorkomen van overgewicht, aandacht aan te besteden. Sindsdien maken diverse landen in toenemende mate beleid en regels voor voedingsreclame, waaronder voedingsreclame gericht op kinderen. In Nederland kenmerkt het beleid omtrent voedingsreclame gericht op kinderen zich door zelfregulering. De effectiviteit hiervan, of het gebrek hieraan, is sindsdien onderwerp van een discussie die vanuit verschillende belangen wordt gevoerd. Het ministerie van VWS wilde de mogelijke beleidsopties verkennen voor de (zelf)regulering van deze voedingsreclame. Om inzicht te krijgen in mogelijke beleidsvarianten en hun voor- en nadelen, heeft Panteia onderzocht wat het beleid op dit punt is in diverse andere Europese landen. Het doel van deze studie was vast te stellen wat voor beleidsopties er zijn om voedingsreclame gericht op kinderen te reguleren, en welke van deze opties geschikt zijn voor de Nederlandse situatie. In het rapport heeft Panteia twee beleidsopties geformuleerd die interessant zijn voor Nederland. Ook wordt ingegaan op hoe deze beleidsopties ontwikkeld en geïmplementeerd zouden kunnen worden.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00