Rekenkameronderzoek effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams Amersfoort

Door de decentralisaties in het sociale domein hebben gemeenten er per 1 januari 2015 veel taken en verantwoordelijkheden bijgekregen. Om de decentralisaties invulling te geven is in Amersfoort gewerkt aan een nieuwe structuur voor het sociale domein, met daarbij een belangrijke rol voor de negen sociale wijkteams.

Nu de wijkteams enige tijd aan het werk zijn is er behoefte aan inzicht in het functioneren van de wijkteams. De Rekenkamer Amersfoort heeft daarom een onderzoek geïnitieerd naar effectiviteit en efficiëntie van de wijkteams. Op 26 september 2017 werd het rekenkamerrapport aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Het onderzoek heeft de ervaringen met het functioneren vanuit verschillende invalshoeken in kaart gebracht. Door middel van interviews, enquêtes en groepsgesprekken is inzicht verkregen in de ervaringen van de leden van de wijkteams zelf, betrokkenen binnen de gemeente, samenwerkingspartners uit de Sociale Basisinfrastructuur (SBI) en gespecialiseerde zorg, cliënten van de wijkteams en de inwoners van Amersfoort in het algemeen.

Uit het onderzoek blijkt dat de professionals de sociale wijkteams als een waardevolle aanvulling zien. Cliënten zijn over het algemeen tevreden met de wijkteams. Echter, er is ook gebleken dat het ontwikkelingsproces nog volop gaande is en de uitvoering nog voor uitdagingen staat.

In het rapport worden diverse aanbevelingen gedaan om de bekendheid en bereikbaarheid van de teams te vergroten, en de werkprocessen en samenwerking met andere partijen te verbeteren. De Rekenkamer wil hiermee bijdragen aan het verder verbeteren van de rol van de wijkteams in de gemeente Amersfoort.

Lees ook ons nieuwsbericht en het persbericht van de Rekenkamer Amersfoort.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00