Risico’s op niet naleven onder offline cliënten

In lijn met de algehele digitalisering van het maatschappelijk verkeer, bedient het UWV steeds meer klanten via haar online portaal ‘Werk.nl’. Inmiddels wordt zo’n 90% van alle WW-ontvangers online geholpen.

Via de UWV online portaal kunnen zij de aanvraag van hun uitkering volgen, kunnen zij wijzigingen doorgeven en kan ook worden gezocht naar actuele vacatures. Er is een kleine doch substantiële groep die niet gebruik maakt van de digitale dienstverlening. Hoewel het UWV wel is toegerust om deze mensen te helpen, is er minder zicht op deze mensen. Om na te gaan waarom deze mensen offline zijn en welke risico’s daar eventueel uit voortkomen op regelovertreding heeft Panteia met 40 offline cliënten gesproken en hun risico’s op regelovertreding in kaart gebracht.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00